καλαΐς

καλαΐς
Μυθολογικό πρόσωπο. Ήταν φτερωτός γιος του Βορέα και της Ωρειθυίας, αδελφός του Ζήτη. Στην Αργοναυτική εκστρατεία τα δύο αδέλφια, εξαιρετικά ευκίνητοι και ωραίοι άντρες, ελευθέρωσαν τον Φινέα από τις Άρπυιες. Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, ο Ζήτης και ο Κ. σκοτώθηκαν από τον Ηρακλή στην Τήνο, όπου υπήρχαν και οι τάφοι τους με επιτύμβιες στήλες, η μία από τις οποίες σάλευε, όταν έπνεε βορινός άνεμος.
* * *
καλαΐς, ἡ (Α)
κότα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. συνδέθηκε με το καλῶ*, δηλ. καλαΐς < *καλαFίς «αυτή που καλεί, που φωνάζει» (< *καλαFός), πρβλ. αρχ. ινδ. ūsā-kala- «κόκορας» (αυτός που λαλάει, που καλεί νωρίς»). Η υποτεθείσα σύνδεση με τα καλ(λ)άινος, κάλ(λ)αϊς, κάλλαιον δεν φαίνεται πιθανή].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • καλαίς — κάλαις precious stone of a greenish blue fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κάλαις — precious stone of a greenish blue fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάλαϊς — Μυθολογικό πρόσωπο. Ήταν φτερωτός γιος του Βορέα και της Ωρειθυίας, αδελφός του Ζήτη. Στην Αργοναυτική εκστρατεία τα δύο αδέλφια, εξαιρετικά ευκίνητοι και ωραίοι άντρες, ελευθέρωσαν τον Φινέα από τις Άρπυιες. Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, ο… …   Dictionary of Greek

  • Καλαῖς — Καλή fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλαῖς — καλός beautiful fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάλαις — κάλη fem dat pl κά̱λαις , κήλη tumour fem dat pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καλαί — κάλαις precious stone of a greenish blue fem voc sg καλός beautiful fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κάλαι — Κάλαις precious stone of a greenish blue fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κάλαιν — Κάλαις precious stone of a greenish blue fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κάλαισιν — Κάλαις precious stone of a greenish blue fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”